Кои са най-честите грешки, които допускаме при дезинфекцирането на дома?

Дезинфекцията вкъщи е много повече от купуването и използването на препарат през определен период от време. Ако не сме наясно с това, бихме могли да прекараме часове в усилията си да дезинфекцираме дома и да не постигнем нищо. Затова днес решихме да разкрием пред вас основните грешки, които човек би могъл да допусне. Те са резултат от комбинация от фактори – липса на достатъчно информация или знание, различни опасения и др.

  1. Не се чете етикета

Винаги, винаги четете и следвайте инструкциите, които са разписани на етикета на биоцидния продукт. Нещата, на които трябва да обърнете специално внимание, са:

  • Експозиционното време, за което трябва да се остави препаратът да действа.
  • Количеството препарат, който трябва да използвате. Това е една от най-често срещаните грешки сред домакинствата. Допуска се заради желание да се спести количество от самия продукт или по предпазливост. И двете предполагат неправилно действие на самия продукт, защото от използваното количество зависи и неговата сила.
  • С какво да разнесете продукта по повърхността. Може да се използва гъба или четка. Кърпата не е за препоръчване, защото, ако е суха, ще попие препарата, а ако пък е мокра, ще го разреди и ще намали действието му.
  • Повърхности, за които е подходящо да използвате продукта.
  • Да не се смесва с други препарати!
  1. Не се изчаква пълното време за експозиция

С други думи повърхността, която се дезинфекцира, не остава достатъчно време в контакт с биоцида, за да може той да подейства най-ефективно. Трябва да се има предвид, че това време варира в зависимост от препарата и повърхността, на която се използва. Например, при почистване с Medix Razor Bathroom експозиционното време за мивки, вани, фаянс, плочки, фуги, батерии и душове е 5 минути. Когато обаче го използваме за хромирани или ПВЦ повърхности, времето спада на 2 мин. При Medix Razor Force, който се грижи за дезинфекцията на всичко във вашата кухня като плотове шкафове, хладилници и други битови повърхности, експозиционното време е 10 мин.

  1. Използва се неподходяща кърпа при разнасянето на повърхността

Тази точка е следствие от предишната. С цел да оставим самия препарат да действа необходимото време, при разнасянето му е необходимо да използваме влажна гъба или четка. В противен случай няма да разнесем биоцида по повърхността, а ще го избършем. След изплакване можем да забършем със суха кърпа, за да подсушим повърхността.

  1. Няма яснота за това колко често трябва да се дезинфекцира у дома

В допълнение към знанието до кога е годен за използване биоцидът, е важно да установим рутина, в която дезинфекцията да се случва на равни интервали от време. Колко често е необходимо да повтаряме процеса – ви споделяме тук.

  1. Смесването на няколко дезинфектанта  

Освен че потенциално това би било опасно, подобно решение би могло да неутрализира действието на биоцида. А ако някога сте се чудели с помощта на какво можете да се разделите с аромата на хлор, ние вече имаме решение! Всичките продукти на Medix Razor са със свежи, приятни аромати. 😉