Medix – марка No. 1 по продажби в България*

Марка No. 1 по продажби в България* *Информацията e на база данни от одита на търговската мрежа на дребно, продажби в бройки за категориите Домакински препарати, Препарати за миене на съдове, Препарати за почистване на тоалетна и Препарати за почистване на прозорци, провеждан от Нилсен България, за сумиран период от Януари до Декември 2016, за […]