Medix – марка No. 1 по продажби в България*

Марка No. 1 по продажби в България*

*Информацията e на база данни от одита на търговската мрежа на дребно, продажби в бройки за категориите Домакински препарати, Препарати за миене на съдове, Препарати за почистване на тоалетна и Препарати за почистване на прозорци, провеждан от Нилсен България, за сумиран период от Януари до Декември 2016, за пазара на дребно включващ Цяла България. (Copyright © 2017, The Nielsen Company.)
Съгласно резултати от постоянно проучване на търговията на дребно в страната, с рапортуване на всеки два месеца, марка Medix е класирана на първо място, на база продажби в бройки, реализирани за сумирания период от Януари до Декември 2016 г., включително, в категориите: Домакински препарати, Препарати за миене на съдове, Препарати за почистване на тоалетна и Препарати за почистване на прозорци.
Проучването се провежда в национално-представителна извадка от обекти, в която се следят продажбите към краен клиент. Тези продажби в последствие се екстраполират до цялата съвкупност от търговски обекти за търговия на дребно в страната.
Проучване на търговията на дребно покрива Супермаркети />301 кв.м./, Много Големи и Големи бакалии /41-300 кв.м./, Средни и Малки бакалии / Подробно описание на продуктовите категории, са включени в следния файл Дефиниции на категориите.
Дефиниции на категориите

 

Меdix за домакински съдове  – марка No. 1 по продажби в България*

*Информацията e на база данни от одита на търговската мрежа на дребно, продажби в бройки за категорията Препарати за миене на съдове,  провеждан от Нилсен България, за сумиран период от Януари до Декември 2017, за пазара на дребно включващ Цяла България. (Copyright © 2018, The Nielsen Company.)
Съгласно резултати от постоянно проучване на търговията на дребно в страната, с рапортуване на всеки два месеца, марка Medix е класирана на първо място, на база продажби в бройки, реализирани за сумирания период от Януари до Декември 2016 г., включително, в категориите: Домакински препарати, Препарати за миене на съдове, Препарати за почистване на тоалетна и Препарати за почистване на прозорци.
Проучването се провежда в национално-представителна извадка от обекти, в която се следят продажбите към краен клиент. Тези продажби в последствие се екстраполират до цялата съвкупност от търговски обекти за търговия на дребно в страната.
Проучване на търговията на дребно покрива Супермаркети />301 кв.м./, Много Големи и Големи бакалии /41-300 кв.м./, Средни и Малки бакалии / Подробно описание на продуктовите категории, са включени в следния файл Дефиниции на категориите.
Дефиниции на категориите