Отлична хигиена на работното място: мисия възможна!

Добрата хигиена не само вкъщи, но и на работното място днес е по-важна от всякога. Както знаем, средно човек прекарва на работа около една трета от живота си и затова е важно пространството на работа да бъде чисто и подредено, за да сме по-ефективни и да предпазваме хората около нас. Даваме ви няколко съвета как да стимулирате колегите и служителите си да поддържат отлична хигиена на работното място.

 

1. Поддържайте винаги чисто

Независимо от вида на работата си, е важно всеки от екипа да е наясно какви отговорности има за хигиената на общото и личното си работно място. Освен тривиални задачи, като почистването и съхраняването на съдовете след обяд, има още няколко ключови места, на които също трябва да бъде обърнато специално внимание.

Те включват почистване и дезинфекция на техническите средства, сред които клавиатура и мишка, ако работим с компютър. А колкото до ситуациите, в които екипът работи на смени с една и съща техника, то е важно и да дезинфекцира работното място преди и след всяка смяна. Мотивирайте колегите си да разчистват и подреждат бюрото си. По-малък на брой вещи около нас намаля времето, което ни е необходимо да ги почистим. Освен това – колкото по-затрупано е около човек, толкова е и по-лесно е да се разсее. По-добре организирано лично пространство на всеки от екипа, означава по-висока ефективност.

 

2. Лесен достъп до биоциди и антибактериални средства

Когато управляваме малък или голям екип, който работи на смени и споделя една и съща техника, не бива да пропускаме да помислим за дезинфекцията както между смените, така и по време на работа. Старите навици се променят трудно и понякога се случва съвсем неволно да използваме мишка или клавиатура на колега. В подобни случаи е хубаво преди и след това да дезинфекцираме ръцете си и именно затова е необходимо да разполагаме с антибактериален гел. Един от доказано ефективните методи е да се постави антибактериален гел на ключови места в работното място – например на входа, във всяко помещение, на всяко бюро, в кухнята и т.н. Но как да изберем правилния антибактериален гел, който да дезинфекцира ръцете ефективно?

Антибактериалният гел е средство за хигиенизиране и дезинфекция на ръцете с основна цел да убие микроорганизмите по ръцете. Антибактериален гел за ръцe Medix Professional осигурява бърз и лесен начин за поддържане на безупречна хигиена, като унищожава 99,9% от бактериите и вирусите!*.

 

 

3. Проветрявайте редовно

Проветряването е съществена част от правилната хигиена в офиса. На повечето работни места температурата зависи изцяло от климатични системи. Те на свой ред циркулият един и същи въздух, запазвайки микроорганизмите навсякъде около нас. Ето защо е много важно да следите за редовно проветряване.

 

4. Обядвайте само на определените за това места

По този начин ще помогнете на екипа си да изгради навици както да почиства след себе си, така и да се взема редовни почивки. Кратките, но чести паузи на свой ред са важни за отпускане на напрежението и разведряване от работните задачи.

Също така е важно именно на отредените за обяд места да поставяте средства за дезинфекция – антибактериален гел, с който да си гарантирате, че екипът ви няма да пропусне да почисти и дезинфекцира ръцете си преди хранене. Съвет от нас – поставете антибактериалните гелове на ключови места и се снабдете с по-големи разфасовки, за да сте сигурни, че винаги ще има наличен продукт за дезинфекция. Антибактериалният гел за ръцe Medix Professional е в разфасовка от 400 мл, действа бързо и същевременно съдържа хидратиращи съставки.

 

5. Използвайте алтернативни канали за информиране на екипа си

Вътрешните нюзлетъри са ефективен начин да поддържаме правилна комуникация с екипа си с конкретни насоки и съвети за поддържане на добра хигиена на работното място.

Друг доказано ефективен начин са постерите и плакатите. Поставете ги на ключови места на работното място – общите пространства като вход, рецепция, помещение за хранене, зали за срещи, зони за почивка и т.н. Можете да изпращате дигитални инфографики по каналите за комуникация, за да напомняте регулярно какво не бива да пропуска всеки от екипа ви, когато е на работа. А за да улесним тези процеси във вашата работна среда, сме ви приготвили инфографика със стъпки за чисто и безопасно работно място!

 

 

6. Използвайте повече дигитални документи

Хартиените документи са още една част от работното ежедневие, в която трябва да боравим с повишено внимание не само от екологична гледна точка. Най-често те са споделени предмети, които всеки докосва и често не се сещаме да дезинфекцираме ръцете си преди и след това. Ето защо е важно да оптимизираме процесите и системите си така, че да намалим до минимум хартиените носители на работното място.

За професиите, в които това е неизбежно, решението е в близост до документите отново да поставите антибактериален гел, който да подсеща служителите да почистват ръцете си. Антибактериален гел за ръцe Medix Professional действа само за 60 секунди без вода и сапун. Освен че продуктът има силно и ефективно действие срещу бактериите и вирусите, той има и екологични предимства – след употребата му не остава отпадък, като мокрите кърпички например.

Ще се радваме да сме ви вдъхновили да поддържате работната си среда още по-чиста и подредена, а колегите и екипа си – още по-мотивиран!

*При спазване на указаното експозиционно време от 60 сек и начин на употреба. Биоцид с бактерицидно и частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, за хигиенна дезинфекция на ръце, съгласно Разрешение за пускане на пазара на биоцид № 1007-3/12.02.2015 г.
Категория на опасност: Запалими течности, кат 3. Използвайте биоцида предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта